Rudbecksgatan 28

Slussgatan 18

  • Adress: Slussgatan 18
  • Hyra: 5000:-
  • Ledig: omgående

Ledig kontorslokal på Slussgatan 18. Kontor på källarplan. P-plats finns att hyra i anslutning.

AKUTA ÅTGÄRDER

Har något allvarligt hänt i din lokal?

Har du haft inbrott, misstänker brand eller annan akutsituation, ring 112!

Har du fått vattenläcka eller andra akuta materiella skador, kontakta vår jour via CSG 019-26 40 50