Garage, Rynningegatan 24

  • Hyra: 895 kr(plus moms)
  • Yta: 18,5 kvadrat
  • Ledigt: omgående

Garaget är stort och belägget under fastigheten.  Lämpligt för dig som är rädd om bilen. Ingen tvättning av bil, inget bilmekande.      

AKUTA ÅTGÄRDER

Har något allvarligt hänt i din lokal?

Har du haft inbrott, misstänker brand eller annan akutsituation, ring 112!

Har du fått vattenläcka eller andra akuta materiella skador, kontakta vår jour via CSG 019-26 40 50