Flygaregatan 4

Flygaregatan 4

  • Adress: Flygaregatan 4
  • Hyra: 500kr exkl. moms

Ledig parkering.

AKUTA ÅTGÄRDER

Har något allvarligt hänt i din lokal?

Har du haft inbrott, misstänker brand eller annan akutsituation, ring 112!

Har du fått vattenläcka eller andra akuta materiella skador, kontakta vår jour via CSG 019-26 40 50