3 rok, Oskarsparken 19

  • Hyra: 10 565 kronor
  • Ledigt: 1/1
  • Storlek: 104 kvadrat
  • Antal rum: 3 rok

Lägenheten är nyrustad och ligger en halv trappa upp. Fiber finns indraget. Hyresgästen tecknar eget abonnemang.  Värme och vatten ingår i hyran. Lägenheten hyres ut med fyraårskontrakt(hyresgästen kan säga upp som vanligt med tre månaders uppsägning)

AKUTA ÅTGÄRDER

Har något allvarligt hänt i din lokal?

Har du haft inbrott, misstänker brand eller annan akutsituation, ring 112!

Har du fått vattenläcka eller andra akuta materiella skador, kontakta vår jour via CSG 019-26 40 50