1 rok, Toringsgatan 34 A

  • Hyra: 5016 kronor
  • Ledigt: 1/1
  • Storlek: 45 kvadrat
  • Antal rum: 1 rok

Lägenheten ligger en halv trappa upp. Ny parkett och ommålat. Fiber finns indraget. Tvättstuga i källaren. Ledig p-plats att hyra på gården.

AKUTA ÅTGÄRDER

Har något allvarligt hänt i din lokal?

Har du haft inbrott, misstänker brand eller annan akutsituation, ring 112!

Har du fått vattenläcka eller andra akuta materiella skador, kontakta vår jour via CSG 019-26 40 50