1 rok, Svanåallen 4

  • Hyra: 5458 kronor
  • Ledigt 1/11, vill lämna tidigare
  • Storlek: 50 kvadrat
  • Antal rum: 1 rok

Lägenheten ligger på nedre botten(en halv trappa upp – ingen insyn) Balkong finns. Parkering finns att hyra på gården. Nuvarande hyresgäst vill lämna tidigare.

AKUTA ÅTGÄRDER

Har något allvarligt hänt i din lokal?

Har du haft inbrott, misstänker brand eller annan akutsituation, ring 112!

Har du fått vattenläcka eller andra akuta materiella skador, kontakta vår jour via CSG 019-26 40 50