1 rok, Idrottsvägen 4

  • Hyra: 4844 kr
  • Ledigt: 1/9
  • Storlek: 33 kvadrat
  • Antal rum: 1 rok

Lägenheten ligger en halv trappa upp. (ingen insyn)Fiber finns indraget i fastigheten. Parkering finns att hyra på gården. Tvättstuga finns i källaren.

AKUTA ÅTGÄRDER

Har något allvarligt hänt i din lokal?

Har du haft inbrott, misstänker brand eller annan akutsituation, ring 112!

Har du fått vattenläcka eller andra akuta materiella skador, kontakta vår jour via CSG 019-26 40 50