AKUTA ÅTGÄRDER

Har något allvarligt hänt i din lokal/lägenhet?

Har du haft inbrott, misstänker brand eller annan akut situation, ring 112!

Har du fått vattenläcka eller andra akuta materiella skador, kontakta vår jour via CSG på 019-26 40 50.

Jouren är tillgänglig 16.00 – 8.00 måndagar till fredagar och dygnet runt under helger.